Zorg Tastbaar!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen actief kennismaken met beroepen en sectoren. Dat geldt in het bijzonder voor sectoren waarvan we weten dat ze nu, en zeker in de toekomst, staan te springen om goed geschoold personeel, ook in onze regio. De zorg is zo’n sector.

Daarom organiseren we op woensdag 27 maart (Franeker) en donderdag 28 maart (Heerenveen) 2024 het evenement Zorg Tastbaar. Hiervoor nodigen we graag de groepen 7 en 8 (primair onderwijs) en de klassen 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs uit! Zorg Tastbaar vindt plaats op twee locaties: in sporthal De Trije in Franeker (27 maart) en in FeanPlaza in Heerenveen (28 maart) van 10.00 – 16.00 uur.

Kennismaken met Zorg & Welzijn

Het doel van Zorg Tastbaar is jongeren tussen de 10-18 jaar kennis te laten maken met het brede werkveld van Zorg & Welzijn (ook zorgtechnologie past daar bijvoorbeeld bij) door ze te laten zien wat voor bedrijven en banen er zijn. Daarnaast willen we de leerlingen enthousiasmeren voor een keuze voor een opleiding in deze richting. We hopen zo goede arbeidskrachten voor onze regio te behouden!

Aanmelden

We willen graag weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs zich vanaf nu aanmelden.

Voor aanmelden Zorg Tastbaar Franeker op woensdag 27 maart klik hier
Voor aanmelden Zorg Tastbaar Heerenveen op donderdag 28 maart klik hier.

Wij kijken uit naar een veelzijdig en levendig Zorg Tastbaar!