Scholen aan de slag met dobots

Afgelopen donderdag, 24 september, kregen techniekdocenten van verschillende scholen uit de regio hun eerste dobot-instructie. Op het Kei College gingen zij zelf aan de slag met deze armrobot die vanaf volgend schooljaar op de scholen zal worden ingezet. De zeven dobots konden worden aangeschaft dankzij subsidie van Sterkt Techniek Onderwijs

Een dobot is een robotarm die verschillende taken kan uitvoeren. Deze kan bijvoorbeeld schrijven, graveren of materiaal verplaatsen. Dobots vind je tegenwoordig in allerlei bedrijfstakken. Het kunnen omgaan met dergelijke apparatuur is daarom een essentiële vaardigheid voor jongeren die zich specialiseren in de techniek.

Samen optrekken

De aanschaf van de dobots is één van de eerste concrete acties van de betrokken scholen om techniekonderwijs in de regio een impuls te geven. Door samen op te trekken, kunnen de techniekdocenten van elkaar leren en kennis en kunde eenvoudiger onderling uitwisselen. De komende tijd zullen de docenten gebruiken om zichzelf verder te bekwamen in het werken met een dobot. Vanaf volgend schooljaar maken ook leerlingen in kleine groepjes kennis met de dobot. Dit past bij de ambitie van Sterk Techniek Onderwijs om naast kwalitatief goed ook modern en uitdagend onderwijs aan te bieden.