Over Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Dat begint al bij een sterk technisch en innovatief vmbo en mbo. Daar maken wij werk van. Onze ambitie is dat, ondanks een daling van het totale aantal leerlingen, de instroom in de technische profielen de komende jaren gelijk blijft of beter nog: groeit. Daarmee geven wij onszelf een stevige opdracht. Dat doen we omdat we vinden dat we dat aan elkaar, de leerlingen, de onderwijsinstellingen, de bedrijven en de regio, verplicht zijn. Waar zijn we zonder goed geschoolde technici?

Hoe we dat aanpakken?

In de eerste plaats door samen op te trekken als onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio. Door elkaar aan te vullen, kennis uit te wisselen, ruimte en materiaal beschikbaar te stellen willen we optimaal gebruik van elkaars sterke punten.

Bovendien wordt er gewerkt aan:

  • de beeldvorming bij de technici van de toekomst: leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs en de brugklas krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met techniek in veel facetten.
  • doorlopende leerlijnen: we werken aan doorlopende leerlijnen die zorgen voor een goede aansluiting tussen het primair onderwijs, vmbo en mbo.
  • onderwijsontwikkeling: we gaan ervoor zorgen dat alle leerlingen in de regio kunnen kiezen voor aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs met een ruim scala aan keuzevakken.
  • scholing van medewerkers: medewerkers van scholen en bedrijven worden geschoold in de nieuwste technologieën en het geven van goede instructies.

Subsidie

Voor dit project hebben wij subsidie gekregen van de overheid. Daarnaast investeren de scholen en bedrijven ook zelf bijvoorbeeld door tijd en mankracht beschikbaar te stellen. Onze intentie is om een stevig netwerk te creëren dat in ieder geval het komende decennium zorgt voor sterk techniekonderwijs in onze regio.