Programma Kick-Off

Nog een paar dagen en dan is de Kick-Off van Sterk Techniek Onderwijs in de regio Heerenveen, Wolvega en Gorredijk.

Het programma van deze dag zie er als volgt uit:

Programma

15.15 uur    Inloop
16.00 uur   Welkomstwoord door Peter van Tuinen, directeur Kei College
16.10 uur    Update en toelichting plannen STO vanuit de stuurgroep
16.40 uur    Rondleiding door HEIWO
17.30 uur    Informeel netwerken en kennismaken met een hapje en drankje